Log In / Sign In

199 mln euro dotacji w województwie lubuskim

dotacji w województwie lubuskim

fot. Der Pauli, PV-Anlage, flickr.com

Do województwa lubuskiego już niedługo trafi transza ponad 199 milionów euro wsparcia z funduszy unijnych. Kwota ta zostanie w latach 2015-2020 przeznaczona na szeroko rozumiane kwestie ekologiczne. O tym jak zagospodarowane zostaną uzyskane środki debatowali przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu podczas konferencji Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach – województwo lubuskie, która odbyła się 04.11.2015 r. w Zielonej Górze.

Na co przeznaczone zostaną środki unijne?

Już na chwilę obecną wiadomo, że ponad połowa z całej kwoty zostanie przeznaczona na inwestycje w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną oraz niskoemisyjny transport.

– Fundusze dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to wyjątkowa szansa dla lokalnej gospodarki. Dobrze wykorzystane mogłyby pomóc w rozwoju innowacyjnych branż związanych z OZE i modernizacją energetyczną budynków, a tym samym przyczynić się do powstania nowych, stałych miejsc pracy i zwiększenia niezależności energetycznej Lubuskiego – powiedział Radosław Gawlik ze Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

Jak wynika z przygotowanego przez organizacje pozarządowe raportu dotyczącego wdrażania funduszy unijnych, województwo lubuskie przeznaczy na inwestycje w OZE, efektywność energetyczną i gospodarkę niskoemisyjną prawie 108 mln euro. Jest to zaledwie 16,6% środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i zarazem najgorszy wynik w całym kraju. Najlepszym wynikiem może z kolei pochwalić się województwo śląskie, które przeznacza na ten cel blisko 32% środków z europejskiego funduszu. Eksperci z organizacji pozarządowych zwracają uwagę nie tylko na bardzo niski poziom ambicji województwa w tym zakresie, ale także to, że wsparcie nie obejmie najmniejszych, przydomowych instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Środki z funduszy europejskich dostępne będą jedynie dla instalacji powyżej 150 kW w przypadku elektrowni wodnych oraz 500 kW w przypadku pozostałych technologii. Tymczasem przydomowe źródła to z reguły instalacje o mocy kilku kilowatów.

– Wsparcie małych, rozproszonych instalacji OZE ze środków unijnych możliwe jest w tzw. modelu parasolowym, w którym gmina pośredniczy między Urzędem Marszałkowskim, a ostatecznymi odbiorcami, czyli mieszkańcami – mówi Anna Dziadek ze Stowarzyszenia Nie kopalni odkrywkowej. – Rozwiązanie takie zastosowane zostało chociażby w województwie śląskim. W lubuskim zabrakło niestety w tym zakresie woli ze strony Urzędu.

Korzyści z dotacji w województwie lubuskim

Dobra wiadomość dla mieszkańców województwa jest natomiast taka, że blisko 12 mln euro zostanie przeznaczone na inwestycje w efektywność energetyczną budynków mieszkalnych. W obliczu potrzeb kwota ta jest dalece niewystarczająca, ale modernizacja energetyczna przełoży się na namacalne korzyści dla mieszkańców objętych wsparciem: obniżenie rachunków za energię oraz poprawę warunków życia.

Zrównoważony rozwój to nie tylko energetyka. Przyglądamy się również innym obszarom, w których wykorzystywane będą środki unijne, jak choćby gospodarka odpadami, gdzie w naszym przekonaniu także są możliwości poprawy proponowanych obecnie rozwiązań. Zgodnie z aktualnymi zapisami przewidziano tu jedynie inwestycje w infrastrukturę, bez uwzględnienia wsparcia dla działań edukacyjnych skierowanych do obywateli – powiedział Radosław Gawlik. – Dzielimy się naszymi uwagami, a Urząd Marszałkowski pokazał już wcześniej, że jest otwarty na dialog. Liczymy, że wspólnie uda się wypracować najlepsze rozwiązania dla regionu.

Polska Zielona Sieć