Log In / Sign In

Jak niskie ceny referencyjne wpłyną na zyski z Twojej instalacji?

niskie ceny referencyjne

fot. Richmann, Lily Lake Solar Farm, flickr.com

W ciągu ostatniego tygodnia pojawiło się mnóstwo artykułów informujących nas o tym, iż ceny referencyjne, które zaproponowano dla branży PV na rok 2016 są bardzo niskie i niekorzystne. Mają one wynieść odpowiednio 465 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz 445 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 1 MW.

Czym tak naprawdę jest cena referencyjna?

W myśl Ustawy o OZE cena referencyjna to maksymalna cena w złotych jaką w danym roku kalendarzowym będą mogli zaproponować wytwórcy z odnawialnych źródeł energii w drodze aukcji. Cena referencyjna zostaje ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki na co najmniej 60 dni przed przeprowadzeniem pierwszej aukcji w danym roku kalendarzowym. W przypadku branży PV oznacza to, iż cena referencyjna stanowi maksymalny próg cenowy dla wartości energii elektrycznej wytwarzanej w małej i dużej elektrowni fotowoltaicznej.

Kogo tak naprawdę w branży PV dotyczą aukcje?

System aukcyjny zacznie obowiązywać wszystkich, którzy po 1 stycznia 2016 roku będą chcieli stać się właścicielami małej (moc od 40 kW do 200 kW) lub dużej (moc >200 kW) instalacji fotowoltaicznej. Aby stać się właścicielem takiej instalacji inwestor będzie musiał wygrać aukcję. Oznacza to, iż interesant musi wziąć udział w aukcji, a zaproponowana przez niego cena, za którą opłacać się mu będzie sprzedawać energię elektryczną, jest najniższa spośród innych propozycji na aukcji i jednocześnie nie jest wyższa niż cena referencyjna.

Cenami referencyjnymi będą zainteresowani również właściciele istniejących już instalacji, którzy po 1 stycznia 2016 roku będą chcieli przejść ze starego systemu wsparcia (świadectwa pochodzenia) na system aukcyjny.

Czy ceny referencyjne dotyczą właścicieli przydomowych mikroinstalacji?

Oczywiście, że NIE! Mikroinstalacja to instalacja o mocy do 40 kW i z tego powodu nie jest i nigdy nie będzie włączona do systemu aukcyjnego. Każdy kto jest lub pragnie stać się właścicielem przydomowej mikroinstalacji nie powinien przejmować się cenami referencyjnymi, a już na pewno tym, że wpłyną one negatywnie na bilans energetyczny, a co za tym idzie – zyski finansowe z przydomowego mikrosystemu PV.

Nowe mikroinstalacje PV powstałe po 1 stycznia 2016 roku rozliczne będą wg. net-meteringu, czyli różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej do niej wprowadzonej w danym półroczu (styczeń-czerwiec oraz lipiec –grudzień, umożliwiając wykorzystanie letnich nadwyżek w ciągu długich jesienno-zimowych wieczorów i nocy).
Jeżeli chodzi o system wsparcia, to właściciel mikroinstalacji będzie mógł korzystać z taryf gwarantowanych przez 15 lat (instalacje o mocy do 3 kW – 0,75zł/kWh, instalacje o mocy od 3 kW do 10 kW – 0,65 zł/kWh). Trzeba jednak pamiętać, że decydując się na korzystanie z taryf gwarantowanych, nie będziemy mogli skorzystać z dofinansowań np. z programu PROSUMENT.

Jak niskie ceny referencyjne w branży PV dla małych i dużych instalacji?

Skutkiem niskich cen referencyjnych stanie się zmniejszenie zainteresowania przedsiębiorców w inwestycje PV, ponieważ staną się one mało lub zupełnie nieopłacalne.

Ministerstwo powinno pamiętać o problemach z wytwarzaniem energii w ciągu ostatniego lata, kiedy to zabrakło wody chłodzącej niezbędnej w procesie produkcji prądu wytwarzanego ze spalania węgla. Należy tu wspomnieć, iż duże elektrownie fotowoltaiczne w czasie dużego nasłonecznienia mogłyby skutecznie uzupełnić niedobory energii w takich przypadkach.

Miejmy nadzieję, że ceny referencyjne na rok 2016 zostaną racjonalnie podwyższone dzięki staraniom wielu osób, które nie zgadzają się z obecnymi propozycjami np. Pana Tomasza Sęka, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej.

Dawid Górny