Log In / Sign In

Fotowoltaika w teorii i praktyce


Sprzedawcy instalacji fotowoltaicznych mają często do czynienia z klientami nastawionymi sceptycznie do instalacji fotowoltaicznych. Są to klienci posiadający często bardzo ograniczoną wiedzę z zakresu technologii fotowoltaicznej, npróbujący za wszelką cenę udowodnić, że systemy PV nie mają racji bytu.

Zazwyczaj w przypadku takich „trudnych” klientów najlepiej zakończyć dyskusję i zrezygnować z danego klienta, gdyż najpewniej nie uda się go pozyskać. Niemniej jednak, w niektórych sytuacjach, np. w czasie spotkań w szerszym gronie przedstawiciele firmy są zmuszeni do dyskusji ze sceptykami i od tego jak ją poprowadzą będzie decydować efektywność  spotkania.
W czasie tego typu prezentacji można spotkać się z wieloma kontrargumentami takimi jak:

1. Niska sprawność paneli

Jest to jeden z najpopularniejszych argumentów padających ze strony przeciwników instalacji fotowoltaicznych. Przy czym w przypadku instalacji prosumenckich nie wpływa w zasadzie w jakimkolwiek stopniu na pracę instalacji. Faktycznie obecna sprawność paneli fotowoltaicznych produkowanych na skalę przemysłową oscyluje w okolicach 15-20%, jednak wartość tę można w łatwy sposób zrekompensować sobie zainstalowaniem na dachu większej liczby modułów.
Faktyczna sprawność modułów ma znaczenie tylko i wyłącznie w przypadku ograniczonej powierzchni. W przypadku tradycyjnych instalacji, w których nie stanowi ona problemu, dla przyszłego prosumenta liczyć się będzie przede wszystkim koszt jednego kWp instalacji, a nie jej sprawność jednostkowa.

2. Praca tylko w miesiącach zimowych

Wielu sceptyków zarzuca instalacjom fotowoltaicznym sezonowość. Nie jest to oczywiście prawda. Panele fotowoltaiczne są w stanie pracować również w miesiącach zimowych na zadowalającym poziomie. Co więcej, wchodzący od stycznia przyszłego roku net-metering, sprawi, że zmniejszona efektywność paneli w miesiącach zimowych będzie rekompensowana zwiększoną produkcją z miesięcy letnich.

3. Długi okres zwrotu inwestycji

Jest to jeden z najtrudniejszych do obalenia argumentów. Niestety z danymi liczbowymi bardzo trudno jest dyskutować aczkolwiek należy pamiętać również o innych zaletach instalacji PV.
W takich sytuacjach należy przede wszystkim podkreślać ekologiczność instalacji oraz jej potencjał. Ceny energii z roku na rok rosną, a opłakany stan polskiej sieci energetycznej według opinii większości ekspertów będzie powodował coraz częstsze przerwy w dostawach prądu.

4. Estetyka budynku

Wielu przeciwników technologii PV zarzuca im negatywny wpływ na estetykę zabudowy. Oczywiście jest to argument całkowicie subiektywny, przez co bardzo trudno jest go konstruktywnie obalić.
Na szczęście z pomocą przychodzi nam stały rozwój technologii PV, a w szczególności rozwiązań BIPV, które zapewniają dostęp do paneli o różnej barwie, kształcie oraz systemie mocowań. W dzisiejszych czasach panele fotowoltaiczne nie muszą się już kojarzyć z zestawem błękitnych paneli polikrystalicznych zasłaniających ozdobną i często bardzo drogą dachówkę. Dziś instalacja PV może składać się z dyskretnie rozlokowanych na budynku paneli cienkowarstwowych, które będą zamocowane nie tylko na dachu ale również na elewacji budynku.

By dowiedzieć się więcej przeczytaj nasz poprzedni artykuł dotyczący technologii BIPV

Oczywiście są to tylko niektóre z argumentów padające ze strony przeciwników energii fotowoltaicznej. Niestety sprzedawcy systemów PV muszą liczyć się z wieloma często absurdalnymi zarzutami. W związku z tym powinni oni nieustannie poszerzać swoją wiedzę z zakresu technologii fotowoltaicznych i być odpowiednio przygotowani przed każdym spotkaniem,

Jeśli sam borykasz się z podobnymi problemami i szukasz rozwiązania, które pozwoli Ci na łatwe przedstawienie swoim klientom wszystkich zalet fotowoltaiki, już dziś przetestuj naszą aplikację !!!

Sorry, the comment form is closed at this time.