Log In / Sign In

Podsumowanie PROSUMENT 2015 – 98,3% wniosków to PV!

PROSUMENT – www.nfosigw.gov.pl

W 2015 roku w ramach programu Prosument BOŚ Bank przyjął ok. 3,5 tys, wniosków na kwotę 155 785 tys. zł (95 618 tys. zł. – pożyczki; 60 167 tys. zł. – dotacje). Jest to 94% zaplanowanego zeszłorocznego budżetu. Spośród ok. 3,5 tys. wniosków podpisano ok. 2,2 tys. na łączną kwotę ok. 94 mln zł. Dotychczas wypłacono 47,6 mln zł, co daje około 6% całkowitej kwoty programu.

 

Wszystkie opłacone wnioski obejmowały instalacje PV

Ponad 1 tys. wniosków złożonych w roku 2015 do programu Prosument zostało odrzuconych. Dotychczas wypłacone 47 637 tys. zł. obejmuje 1095 systemów, z czego wszystkie z nich dotyczą instalacji PV. Aż 1077 to indywidualne systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 5784 kWe. Kolejne 16 wniosków dotyczy paneli PV (70 kWe) łączonych ze źródłami ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne), a pozostałe 2 to hybryda PV z elektrowniami wiatrowymi o łącznej mocy 10 kW.

Rodzaje opłaconych wniosków w Programie Prosument 2015

Rodzaje opłaconych wniosków w Programie Prosument 2015

Program prosument w roku 2016 – zmiany

NFOŚiGW na realizację całego programu Prosument (2014-2020) chce przeznaczyć aż 800 mln zł (280 mln – dotacje; 520 mln zł – pożyczki). Dotychczas wydano niecałe 6% tej kwoty.

Początkowo w programie Prosument o dofinansowanie do źródeł ciepła można było wnioskować tylko i wyłącznie w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej. Nie było możliwości otrzymania pomocy finansowej do wniosków obejmujących wyłącznie źródła energii cieplnej. Aktualnie zasady zostały zmienione i dotację można uzyskać również do osobnego źródło ciepła.

BOŚ Bank nadal nie podaje konkretnego terminu rozpoczęcia naboru wniosków na rok 2016. Możliwość złożenia stosownych dokumentów powinna pojawić się w przeciągu najbliższych tygodni, najprawdopodobniej w marcu. W tym roku, NFOŚiGW planuje przeznaczyć na program Prosumen ponad 312 mln zł.

Nabór wniosków związanych z pomocą finansową do źródeł rozproszonych prowadzony jest przez banki oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zawarły umowę o współpracy z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku banków, aktualnie jest to jedynie BOŚ Bank. Nabór wniosków dla JST (Jednostka Samorządu Terytorialnego) prowadzi NFOŚiGW, z możliwością naboru wniosków również w WFOŚiGW.

inż. DG