Log In / Sign In

Zielone światło dla rozwoju OZE w Polsce

projekt nowelizacji ustawy o oze

Zielone światło dla rozwoju OZE w Polsce

Choć przez wiele  osób słowa o zielonym świetle dla rozwoju OZE w Polsce uznane zostaną za herezję, to jednak słowa te okazują się być prawdą. Oczywiście, sceptycy od razu powiedzą, że jest to kłamstwo, a jednak…

Choć sytuacja na rynku OZE w ostatnim czasie nie rysuje się w bardzo jasnych barwach, to istnieją takie podmioty gospodarcze, dla których inwestycja w OZE właśnie dziś, jest pod każdym względem uzasadniona. Tymi podmiotami gospodarczymi są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, dla których ruszyły unijne dotacje. Co ważne, poziom dofinansowania może sięgnąć nawet  85% kwoty inwestycji.

Gdzie starać się o dofinansowanie?

W każdym z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych przewidziano realizację projektów z obszaru wykorzystania odnawialnych źródeł energii, których autorami i/lub beneficjentami są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Jako pierwsze swoje propozycje mogą składać jednostki z województwa zachodniopomorskiego. Ogłoszony przez urząd marszałkowski konkurs ruszył 31 marca br., a wnioski można składać do końca maja. Obecnie o dotacje mogą ubiegać się również mieszkańcy województwa dolnośląskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego. W większości pozostałych województw dokładne terminy startu naborów nie są jeszcze znane. Poziom dofinansowania w większości regionów wynosi 85% kwoty inwestycji.

– Inwestowanie w działania na rzecz efektywności energetycznej w budynkach może przynieść znaczne oszczędności w zakresie kosztów utrzymania nieruchomości. Ponadto, tego typu działania proekologiczne skutkują wzrostem ich atrakcyjności i wartości – wskazuje Sławomir Reszke, prezes OPEUS Energia.

W co zainwestować?

Każdy z Regionalnych Programów Operacyjnych zawiera dość ogólne zapisy, co do zakresu i charakteru planowanych inwestycji. Zazwyczaj deklarowane jest wsparcie przeznaczone na budowę, modernizację, bądź zakup wyposażenia służącego tworzeniu instalacji wykorzystujących OZE. W związku z tym, przed przystąpieniem do składania wniosku, warto dokonać analizy, jaki rodzaj inwestycji przyniesie najwięcej korzyści. OZE można bowiem stosować w wielu obszarach.

– Najpopularniejszym modelem inwestycji w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jest montaż paneli PV na elewacji budynku, zazwyczaj na dachu. Produkowany przez nie prąd przeznaczony może być na zaopatrzenie części wspólnych, tj. na oświetlenie piwnic, klatki schodowej czy zasilanie windy. Systemy fotowoltaiczne są także alternatywą dla instalacji solarnych, które podgrzewają ciepłą wodę użytkową, ponieważ bojlery mają również zainstalowaną wkładkę elektryczną – dodaje Sławomir Reszke.

Inne źródła finansowania

Środki unijne, którymi rozporządzają samorządy nie są jednak jedynymi źródłami, które oferują wsparcie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na budowę i korzystanie z instalacji fotowoltaicznych. W ramach zarządzanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu Prosument przyjmowane są również wnioski na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach wielorodzinnych. Termin startu wniosków należy śledzić na stronach WFOSiGW poszczególnych województw.

Jak słusznie zauważa OPEUS Energia: Wraz ze wzrostem popularności OZE na rynku pojawiły się również dedykowane produkty bankowe ułatwiające sfinansowanie inwestycji.

W tej chwili, bankowa oferta produktów finansowania OZE z różnego rodzaju wsparciem w zasadzie ogranicza się jedynie do kredytu z premią do ok. 20% wartości wykorzystanego kredytu – tłumaczy Paweł Mazur z ANG Biznes. – Jest to spowodowane dość dużą liczbą programów samorządowych dla spółdzielni oraz wstrzymaniem programów linii dofinansowań dla banków przez NFOŚiGW. Jednak to dobry moment na tego typu inwestycje, ponieważ banki chętnie udzielają kredytów inwestycyjnych na instalacje OZE, a przy obecnym poziomie marż i poziomach WIBOR są one bardzo tanie.