Log In / Sign In

Czy Polska ma bardzo drogą energię? Będą kolejne podwyżki?

Jak wynika z raportu opublikowanego 27 maja 2016 r. przez Unijną Agencję Statystyczną Eurostat ceny energii dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej wzrosły o 2,4%  w okresie od drugiej połowy 2014 do drugiej połowy 2015 r. Natomiast wzrost cen obserwowany od roku 2008 wyniósł  33%.

Jak na tle Unii Europejskiej wypada Polska? ceny energii 

Według danych Eurostatu, średni koszt energii dla mieszkańców Unii Europejskiej wyniósł – pod koniec badanego okresu tj. II połowa 2015 r. – 21,1 euro/100 kwh.

Najmniej za 100 kWh płacili mieszkańcy Bułgarii – 9,6 euro, a tuż za Nimi znaleźli się Madziarowie –  11,5 euro. Z kolei najwięcej energia kosztowała Duńczyków – 30 euro oraz Niemców 29,5 euro (za 100 kWh). Wysoki koszt energii z jakim zmagali się Niemcy i Duńczycy był pochodną dodatkowych opłat i podatków jakie wliczone były w cenę energii, co bardzo dobrze prezentuje poniższy wykres.

W zestawieniu cen energii dla gospodarstw domowych Polska znalazła się na 20 miejscu (wśród 28 państw UE) ze średnią ceną energii 14,2 euro/100 kWh. Oznacza to, że w ciągu roku wzrost cen energii w Polsce wyniósł 1,5%.

Całkowita treść raportu w załączniku.

Czy ceny energii dla gospodarstwa domowego wzrosną?

Z informacji jaką rozpowszechnia większość popularnych w naszym kraju mediów, można się dowiedzieć, że Polacy powinni przygotować się na kolejny i to spory wzrost rachunków za prąd, który niesie za sobą nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (podwyżka tzw. opłaty przejściowej). Zdaniem niektórych „ekspertów”, koszt rachunków może zwiększyć się nawet o 96 zł rocznie. Czy faktycznie tak będzie?

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wzrostu kosztów ponoszonych z tytułu tzw. opłaty przejściowej nie będzie.

Znosi ją poprawka nr 48 do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 476) widoczna poniżej.

ceny energii

Pewne jest, że w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy ceny energii nie wzrosną znacząco. A co będzie później? Nie do końca wiadomo, czy/kiedy wejdzie w życie opłata audiowizualna (abonament radiowo-telewizyjny), która według projektu ustawy dostępnego na stronie Sejmu miałaby wynosić 15 zł miesięcznie od każdego licznika prądu. Jeśli ktoś ma np. drugie mieszkanie, to musiałby zapłacić za nie oddzielnie. Jeżeli takowa opłata faktycznie byłaby doliczana do rachunku za prąd, to ceny energii wzrosłyby, choć nie bezpośrednio.

 inż. PS