Log In / Sign In

System taryf gwarantowanych w Wielkiej Brytanii

system taryf gwarantowanych, net-meteringWedług danych Brytyjskiego Ministerstwa Energetyki i Zmian Klimatu, w ubiegłym roku dzięki systemowi taryf gwarantowanych systemy fotowoltaiczne zainstalowało 125 tys. gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Pozwoliło to na wzrost krajowego potencjału PV o 700 MW.

System taryf gwarantowanych redukuje dopłaty

Brytyjski system taryf gwarantowanych (feed in tariffs – FiT) redukuje stawki dopłat dla nowych instalacji. Redukcja ta następuje po przekroczeniu założonych przez rząd wolumenów. W tym miesiącu zapowiedziano kolejne cięcia, które wejdą w życie w kwietniu br. Dotyczą one systemów o mocy do 5 kW. Rząd Brytyjski nie zdecydował się na redukcję dopłat dla segmentu instalacji od 10 do 50 kW oraz od 5 kW do 5 MW, pomimo zauważalnego dynamicznego rozwoju w tym sektorze.

System taryf gwarantowanych dla instalacji większej niż 5MW

Instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 5 MW są w Wielkiej Brytanii rozliczane za pomocą zielonych certyfikatów, które od kwietnie br. zostaną zastąpione przez aukcje OZE. Brytyjski rząd liczy na wzmocnienie rynku małych instalacji fotowoltaicznych, które pozwoli na realizację dalszych inwestycji bez dopłat FiT.

źródło: gramwzielone.pl