Log In / Sign In

Jak skutecznie walczyć z dobowymi wahaniami dostępności do energii słonecznej?

O tym, że wahania dostępności energii promieniowania słonecznego istotnie wpływają na pracę instalacji fotowoltaicznej wiadomo nie od dziś. Jak efektywnie wykorzystywać zjawisko występowania PEAKów w naszych instalacjach? Jest wiele możliwości, które postaram się omówić w dzisiejszym artykule.

Walka z dobowymi wahaniami dostępności do energii słonecznej – net-metering

Pierwszym ze sposobów walki z dobowymi wahaniami dostępności do energii promieniowania słonecznego jest net-metering, o którym na  łamach portalu pisaliśmy już wielokrotnie. System bilansowania energii zwany net-meteringiem, polegać ma na półrocznym rozliczaniu prosumentów za energię elektryczną. W przypadku wytworzenia większej ilości energii niż energii zużytej, prosument za wyprodukowaną nadwyżkę otrzymać ma 100% średniej ceny prądu na rynku handlowym. System rozliczania skupia się tylko i wyłącznie na samej energii – nie obejmuje jednak innych opłat tj. opłata jakościowa, opłata sieciowa (opłata dystrybucyjna zmienna), opłata przesyłowa stała (opłata stała za przesył), opłata przejściowa czy opłata abonamentowa, które to prosument będzie musiał opłacić ze swojej kieszeni.

Jest to stosunkowo korzystne rozwiązanie, choć należy pamiętać,  że cena prądu na rynku handlowym nie jest, jak  już wspomniałem, ceną którą odbiorca energii płaci operatorowi energetycznemu.

Tesla PowerWall rozwiąże problem dobowych wahań?

Czy akumulatory Tesla PowerWall staną się – jak zapowiadał szef amerykańskiego giganta –  brakującym ogniwem energetyki?

Akumulatory mają tę przewagą w stosunku do poprzedniego rozwiązania, że raz wydane pieniądze na Tesla PowerWall, umożliwiają magazynowanie energii oraz późniejsze jej wykorzystanie, gdy energia jest potrzebna. Co istotne, przy zakupie nowych baterii Tesla otrzymujemy ponadto 10 lat gwarancji, z możliwością płatnego przedłużenia jej okresu o kolejne 10 lat.

Koszt magazynu Powerwall 7 kWh to 3 tysiące dolarów, czyli 429 USD/kWh, natomiast koszt wersji 10 kWh to 3,5 tysiąca dolarów, czyli 350 USD/kWh. Szacuje się, że baterie te pozwolą na magazynowanie energii tańsze od obecnych rozwiązań nawet o ok. 60%.

Magazyny Tesla PowerWall z powodzeniem działają już w Europie.

Warto też dodać, że do wyścigu na dostarczenie „brakującego ogniwa energetyki” dołączyły też takie firmy jak Samsung, SolarWorld, czy też Orison. Szczegółowa analiza magazynów energii już wkrótce na portalu panele-fotowltaiczne.pl

Systemy hybrydowe, jako kolejne narzędzie w batalii z dobowymi wahaniami dostępności do energii słonecznej

Kolejną możliwością walki z dobowym wahaniami są systemy hybrydowe. Głównym zadaniem układów hybrydowych jest stabilizacja produkcji energii w ujęciu czasowym. W przypadku instalacji fotowoltaicznych jesteśmy w stanie przewidzieć ile energii wyprodukuje system w skali roku, natomiast w przypadku turbin wiatrowych możemy mieć z tym problem, dlatego zastosowanie układu hybrydowego wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem, które zagwarantuje stabilne uzyski energii, co świetnie obrazuje poniższy wykres.

 Na wykresie doskonale widać, jak produkcja energii z systemów fotowoltaicznych uzupełnia się wzajemnie z produkcją energii z turbin wiatrowych.

Orientacja modułów w kierunku wschód-zachód

Określenie azymutu instalacji fotowoltaicznej jest jednym z kluczowych etapów projektowania systemu fotowoltaicznego. Etap ten może znacząco zwiększyć uzyski z instalacji lub przyczynić się do ich ograniczenia. Szczegółowe kalkulacje uzysków wynikających z użytkowania instalacji zorientowanej w kierunku południowym oraz w kierunku wschód-zachód zaprezentujemy na portalu wkrótce.

inż. PS