Zaloguj się / Zarejestruj się

Szkoła Mistrzów Fotowoltaiki

Lekcja 12

Czy Wygląd Ma Znaczenie? Cechy Dobrej Oferty Sprzedażowej!

Dobrze przygotowana pod względem wizualnym i technicznym oferta, to najważniejsza etykieta firmy!

W branży PV za najważniejszy czynnik wpływający na decyzję zakupową i wybór wykonawcy, uznaje się ofertę jaką handlowiec dostarczy klientowi i czas w jakim zostanie ona dostarczona. Jak wiemy, badania dowodzą, że prawie 80% emocji u klientów wywoływanych jest poprzez zmysł wzroku. Należy o tym pamiętać i odpowiednio te zasadę wykorzystać podczas przygotowywania oferty dla klienta, ponieważ wygląd oferty, ma nieodłączny wpływ na wybór wykonawcy.

Mając do czynienia z ogromną konkurencją na rynku PV, samo profesjonalne technicznie i merytorycznie przygotowanie oferty nie wystarcza. Najczęściej to aspekt wizualny decyduje o wyborze konkretnej oferty spośród stosu plików jakie potencjalny klient otrzymuje od różnych firm. Oferta powinna być spersonalizowana pod dwoma względami, pod względem potrzeb klienta oraz dostosowana do brandingu firmy wykonawcy. Jednocześnie, graficznie powinna być zaprojektowana tak, aby sprostać wysokim wymaganiom estetycznym współczesnego klienta.
Dostarczane dokumenty muszą wizualnie wyróżniać się spośród innych, ponieważ to na ich podstawie klient wyrabia sobie zdanie o firmie.

Klient Ocenia Firmę I Jej Profesjonalizm Na Podstawie Dostarczonej Oferty. Najistotniejszym Kryterium Oceny Jest Zwykle Ocena Wizualna!

Jakie w praktyce cechy powinnna posiadać dobrze przygotowana oferta na system fotowoltaiczny?

Pamietać należy o kilku najistotniejszych aspektach:

1. Atrakcyjny projekt systemu PV!

Mając na uwadze fakt, że klienci kupują oczami, pamiętać należy, że klientom zależeć będzie na tym, aby wygląd domu po założeniu systemu PV był równie atrakcyjny jak przed. Należy więc klientowi pokazać nie tylko projekt samego systemu, ale również jak wyglądał on będzie w rzeczywistości. Prezentując projekt paneli wykonany bezpośrednio na zdjęciu budynku, a nie na zaprojektowanej w programie bryle 3D, zaskoczymy klienta i damy mu możliwość przyjrzenia się dokładnie instalacji PV oraz pewność, że nie oszpeci ona budynku. Jednocześnie wyróżni to ofertę spośród pozostałych ofert, w których projekt przygotowany będzie na wrysowanym w programie projektowym domku przypominającym domek z kloców. Programem, w którym dużą wagę przyłożono do stworzenia narzędzia dającego możliwość projektowania bezpośrednio na zdjęciu jest EasySolar, w którym w kilka minut wykonać można projekt systemu na zdjęciu dachu, lub na mapach Google.

2. Prosta i przejrzysta analiza kosztów i zwrotu z inwestycji!

Często starając się zaimponować klientowi obszernie przygotowaną analizą finansową, staje się ona kilkudziesięciostronicowym opracowaniem z arkusza kalkulacyjnego. Może wywołać to u klienta uczucie przytłoczenia, ponieważ klienci często nie posiadają wiedzy technicznej. Zbyt duża ilość szczegółów podawanych w ofercie, może spowodować zniechęcenie do dalszego przeglądania takiej oferty. Należy się więc skupić na najważniejszych korzyściach i przedstawieniu ich w sposób atrakcyjny, prosty i przejrzysty, np przy pomocy kolorowych wykresów. Jeśli klient będzie chciał dowiedzieć się czegoś więcej, z pewnością zapyta. Lepiej więc dać mu wrażenie, że jest traktowany na równi z handlowcem, a nie jako ktoś kogo należy edukować.

3. Twoja oferta to etykieta Twojej firmy - istota spersonalizowanego brandingu!

Atrakcyjny projekt systemu oraz przejrzyste wykresy analizy finansowej, to nadal nie wszystko o czym należy pamiętać przygotowując dobrą ofertę. Oferta bowiem, wyróżniać się musi również dostosowaniem kolorystycznie i graficznie do brandingu firmy. Powinna zawierać przynajmniej logo, kolory firmowe, stopkę z podstawowymi informacjami nie tylko kontaktowymi, ale również dotyczącymi inwestycji i klienta. Spersonalizowanie oferty do brandingu firmy powoduje postrzeganie firmy przez klientów, jako bardziej profesjonalnej i świadczącej usługi o wyższej jakości tzw. usługi premium. Jednocześnie, graficznie oferta powinna być zaprojektowana tak, aby sprostać wysokim wymaganiom estetycznym współczesnego klienta. Z pomocą przy personalizowaniu ofert do potrzeb wizualizacji marki mogą przyjść programy posiadające gotowe szablony ofert. Bardzo zaawansowanym narzędziem dającym możliwość wygenerowania gotowej oferty w kilka minut oraz dowolnej edycji wszystkich elementów oferty i zapisania własnego szablonu, jest program EasySolar.

4. Zdążyć przed konkurencją!

Klient nie powinien czekać zbyt długo na otrzymanie gotowej oferty. Najkorzystniejszą strategią czasową przy dostarczeniu gotowej oferty jest zrobienie tego jak najszybciej.

Twoja Oferta To Etykieta Stylu I Profesjonalizmu Twojej Firmy! Im Bardziej Jest Ona Dopracowana Wizualnie, Z Tym Wyższą Jakością Usług Kojarzona Jest Firma!

Ponieważ, jednym z czynników wpływających na powodzenie procesu sprzedaży, jest czas dostarczenia oferty, przed handlowcem staje nie tylko wyzwanie przygotowania atrakcyjnej oferty, ale również zrobienie tego jak najszybciej.

Aby móc działać na czas i profesjonalnie, bardzo istotny jest wybór odpowiednich narzędzi, które pozwolą przygotować ofertę na miarę potrzeb współczesnego klienta i zrobić to szybko.
Z uwagi na istotność zastosowania powyższych zasad w codziennej pracy powstał program EasySolar.

1. Atrakcyjny projekt systemu PV!

EasySolar posiada funkcję projektowania systemów fotowoltaicznych bezpośrednio na zdjęciach budynków lub na mapach Google. Jest to najlepszy możliwy sposób na zaprezentowanie klientowi atrakcyjnego i wyróżniającego się wśród wielu ofert, projektu systemu PV. Dodatkowo przygotować go można w kilka minut.

2. Prosta i przejrzysta analiza kosztów i zwrotu z inwestycji!

Klient nie powinien czekać zbyt długo na otrzymanie gotowej oferty. Najkorzystniejszą strategią czasową przy dostarczeniu gotowej oferty jest zrobienie tego jak najszybciej.

3. Twoja oferta to etykieta Twojej firmy - istota spersonalizowanego brandingu!

EasySolar posiada gotowy szablon oferty, który dostosowywać można dowolnie do brandingu firmy czy indywidualnych potrzeb klienta. Możliwość edycji każdego z elementów oferty, zarówno tekstowo jak i kolorystycznie, dodania loga, stopki i jej dowolnego personalizowania, to przewaga nad innymi programami posiadającymi gotowy szablon oferty. Oferta EasySolar przygotowana została wizualnie przez zespól grafików, dzięki temu dostosowana jest do wysokich wymagać estetycznych współczesnego klienta.

4. Zdążyć przed konkurencją

Dzięki całkowitemu zsynchronizowaniu narzędzi projektowych, kalkulacyjnych i ofertowych w EasySolar, poszczególne komponenty zostają wczytane w ofercie automatycznie z projektu i analizy finansowej. Dodatkowo możliwość utworzenia wcześniej zapisania spersonalizowanego szablonu oferty, pozwalają na zaoszczędzenie kilku godzin potrzebnych na przygotowanie każdej oferty.

Sprawdź w praktyce pełną moc działania zasad Szkoły Mistrzów Fotowoltaiki z aplikacją EasySolar.